ZÁKLAD INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ZÁLOŽNE

Program s názvom PustiGroš, ktorý sme pre Vás pripravili, je určený pre záložne. Program pokrýva všetky základné potreby záložne. Eviduje a tlačí záložné zmluvy. Tlačí dennú, mesačnú a ročnú uzávierku pokladne za ľubovolné obdobie. Umožňuje jednoducho a prehľadne zobraziť uložené zmluvy a jednotlivé údaje na nich, pričom je ich možné triediť podľa hociktorého evidovaného údaja. Vyhodnocuje spoľahlivosť jednotlivých zákazníkov. Upozorňuje pracovníka záložne na predmety pochádzajúce z trestnej činnosti. Poskytuje vstupy pre ďalšie spracovanie v obľúbených programoch Excel, Word a iných (tabuľky, grafy…). Ako prídavný modul môže byť v programe zahrnutý prevod do účtovníctva, spolupráca s registračnou pokladňou, skladovou evidenciou a používanie snímača čiarového kódu. Prechod na euro je plne automatizovaný, je to záležitosť niekoľkých desiatok sekúnd a jedného kliknutia myši.

Technicky je to 32-bitový klient pre platformu Windows 98SE a vyššie nad vhodným databázovým serverom. Štandardne je dodávaný spolu s runtimom databázového servera SYBASE SQL Anywhere, ktorý je neoddelitelnou súčasťou používateľskej licencie.

V prípade, že máte o program záujem, zašlite e-mail na nasu adresu

(Toto nie je vízia Vašej práce s peniazmi, stránky sú vo výstavbe)

Počet prístupov od 1.6.2000

Copyright © 1995-2008      Aktualizované: 21.12.2008